- en del af Odsherred Kommune
Praktisk info

Her er en oversigt over alle de praktiske oplysninger, som er relevante for dig som forælder

Selvom alle børnehaver i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om, på Odsherred Kommunes hjemmeside: 

 

  • A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ  Ø - Å

Antal børn

Vi har plads til 120 børn fordelt i 2 huse. Blomsterhaven indeholder vuggestue og børnehave, Fuglehaven småbørnstuer og børnehave samt mild specialisering.

Bleer

Forældrebestyrelsen har besluttet, at der udleveres gratis bleer til børnene.

Facebook

Vi har I børnehuset flere børn, hvor forældrene ikke ønsker at billeder af deres barn kommer på hjemmesider, intranet og facebook. Derfor beder vi Jer forældre om ikke at tage billeder til arrangementer, og hvis I har taget et godt billede af Jeres barn, undlad at lægge det på Facebook, hvis der er andre børn på billedet.

Ferie

Af hensyn til afvikling af personalets ferie og afspadsering, bedes I når den tid kommer, meddele det på de uddelte skrivelser/ophæng, hvornår jeres barn holder ferie. Dette gælder alle skoleferier. I sommerferien er vi ofte slået sammen i en afdeling i et par uger.

Forældresamarbejde

Samarbejdet omkring Jeres barn er af afgørende betydning for trivslen. Vi lægger vægt på en god start i institutionen, hvor I som forældre har mulighed for at lære os at kende. Nogle måneder efter start bliver I tilbudt en samtale omkring barnet, trivsel osv. Inden barnet skal opskrives til skole, tilbyder vi endnu en samtale. Derudover har vi samtaler efter behov, hvor det både kan være med baggrund i et ønske fra Jer eller os.

Forældreintra (AULA).

Børnehuset har forældreintra, som I bedes tilmelde jer, når Jeres barn starter i institutionen. Der dokumenteres via billeder og tekst, dagen på de enkelte stuer. Diverse informationer og nyhedsbreve lægges også på AULA. Forældrebestyrelsen har besluttet, at al information gives via AULA, og at der kun ved stuernes tavler vil være enkelte informationer.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i maj måned. Forældremødet indeholder bl.a. valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Fripladser

Du kan søge friplads på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Fødselsdage

Vi hejser altid flaget og fejrer børnenes fødselsdage. I er velkomne til at medbringe is el. lign. til børnene på stuen. Hvis Jeres barn vil fejre dagen hjemme med enkelte børn fra institutionen, bedes I sende indbydelserne hjem til de pågældende.

Hente/bring

Husk at give besked, hvis det er andre end de sædvanlige, som henter barnet, da vi ikke må udlevere barnet til fremmede.

Husk at sige goddag og farvel til en fra personalet, så vi ved, at Jeres barn er afleveret eller hentet.

Legetøj

Vi holder kombineret legetøjs/cykeldag, en gang om måneden.

Lukkedage

Lukkedagene i Odsherred Kommune er: De tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og dagene mellem jul og nytår.

Medicin

Af sikkerhedsmæssige grunde må vi ikke give børnene nogen form for medicin, dog med undtagelse af kroniske tilfælde. I så fald skal jeres egen læge give en skriftlig ordination.

Måltider

Børnene skal medbringe mad til alle måltider i børnehaven, undtagen morgenmad. Vi spiser formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vuggestuebørnene tilbydes formiddagsmad i vuggestuen. Til frokost tilbydes børnene mælk eller vand, afhænig af alder, at drikke.

Når vi skal på ture, må børnene meget gerne have “klapsammenmadder” med. De er nemmere at spise i grøftekanten.

Undlad at give børnene slik med. Se også vores kostpolitik

Sygdom

Hvis Jeres barn er sygt, skal I give os besked, så vi altid er orienteret om eventuelle  børnesygdomme og kan give de andre forældre besked via opslag. Hvis Jeres barn bliver syg i institutionen, kontakter vi Jer. Hvis barnet har feber eller har det dårligt, kontaktes forældrene og bedes om at hente barnet hurtigst muligt. Syge børn må ikke være i institutionen, både af hensyn til dem selv og af hensyn til de andre børn. Vi kan ikke give et sygt barn den fornødne pleje og omsorg, og vi har også en forpligtelse overfor de andre børn mod en evt. smittefare. Dette gælder for alle børnesygdomme – infektioner – betændelser og andre smitsomme sygdomme. Barnet kan først komme tilbage i institutionen, når det er så rask, at dagligdagen kan følges.

Tandpleje

Ca. 2 gange om året får vi besøg af den kommunale Tandpleje, som bl.a. børster tænder sammen med børnene, spiller teater  og snakker om sund og usund mad.

Tøj

Giv altid barnet praktisk tøj på; noget der nemt kan vaskes og vær forberedt på, at der kan komme malerpletter o.lign. på det.

Medbring hver dag: Hjemmesko (bløde sko, da vi anbefaler at dit barn benytter hjemmesko i perioden 01.10 - 01.05.) - et ekstra sæt tøj (undertøj, strømper, bukser og bluse) - regntøj - gummistøvler. Der skal være navn i alt tøj og sko.

Snore, halskæder og halstørklæder er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt.

Husk det er nemmere at finde glemt tøj og sko, hvis der er navn i det.

Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Overgang til SFO sker automatisk.

Husk der altid er en måneds varsel ved udmeldelse.

Åbningstid

Blomsterhaven har åbent mandag til torsdag 6.00 til 16:45 og fredag fra 6.00 til 16:30.

Fuglehaven har åbent mandag-torsdag kl. 6.15-16.30 og fredag kl. 6.15-16.00.